Dekh Pakistan
Da Dushman Talash (1987)
Da Dushman Talash (1987)
Da Dushman Talash is a 1987 Pakistani Pashto film directed by Darwesh. The film stars Najma, Sudhir, Ruhi Bano, Zaman, Babra Sharif, Momtaz, Nazli, Nanha, Talish, Sabiha, Mustafa Qureshi. It was released on Thursday, 31 December 1987.

About Details about Da Dushman Talash (1987)

Name
Da Dushman Talash
Released Date
Thursday, 31 December 1987
Language
Pashto
Year
1987
Genre
Action film
Color
Color
ActorsNajma, Sudhir, Ruhi Bano, Zaman, Babra Sharif, Momtaz, Nazli, Nanha, Talish, Sabiha, Mustafa Qureshi
Director(s)Darwesh
Producer(s)Shah Zaman
Musician(s)Tafoo
Not Available
Not Available
Not Available